Rotationsgrind HMT3 Basic

Rotationsgrind för passagekontroll/gångtrafik. Lämplig och anpassad för mindre byggarbetsplatser med upp till 20 personer. För större arbetsplatser med fler personer rekommenderas HMT3.

Fördelar

Snabb och säker
HMT3 Basic är ekonomiversionen av HMT3 och har en enklare konstruktion samt enklare styrning än HMT3. Rotationsgrinden är utformad för kontinuerlig drift och lämpar sig för platser med lägre antal passager per minut. Lämpliga områden: tillfälliga lösningar, t.ex. byggarbetsplatser etc. Rotationsgrinden har ett roterande kors med 3 stycken armar (120 grader).

Funktion
Tvåvägsmekanismen ger passerkontroll i båda riktningarna eller i vald riktning. De tydliga LED-piktogrammen (rött kryss och grön pil) på styrskåpet visar korsets status (låst/öppet). Rött kryss signalerar att passagen är spärrad, grön pil att passagen är öppen. Rotationsmekanismen ger smidig passering till och från platsen och är försedd med ett mekaniskt lås. Korset roteras manuellt av användaren efter godkänd in-/utpassering.

Funktioner

 • Korsmekanismen av kvalitetsstål och utrustad med robusta lager.
 • Styrenheten (HLB 23) har färre programmeringsmöjligheter jämfört med HHT3
 • Enkel åtkomst till styrskåpet, för service och underhåll (från insidan av området)
 • Belysning av passage är standard (skymningsrelä)
 • Piktogram (röd/grön symbol) på båda sidorna av skåpet är standard
 • Förberedd för extern kortläsare
 • Kors och styrskåp av varmförzinkat stål som standard
 • Bur av varmförzinkat stål är standard
 • 10–15 passeringar/minut
 • Monterad på stålplatta (1 200 x 1 500 mm)

Teknisk beskrivning

Totalhöjd
2530 mm

Strömförsörjning
230 V AC, 50 Hz

Effektförbrukning
max. 120 W

Ström
5 A

Återkopplingssignal
Potentialfri kontakt – no/nc

Öppningssignal
Signal (max. 1 s)

Driftmiljö
-25 till +50 C

Vikt
305 kg

Relativ luftfuktighet
10–80 %

IP-klassning
40

Skåp
Varmgalvaniserat stål – 1,5 mm

Burprofiler
60x60x3 mm, 40x40x2 mm, 40x30x2 mm och 25x25x1,5 mm

Korsets centrumrör
90×3 mm

Korsarmar
32×2 mm

Tillval

 • Överklättringsskydd
 • Fästen för montering av stängsel  på stolpen
 • Tak av polykarbonat
 • Pulverbelagd bur i RAL-färger.
 • Monterad på betongfundament i stället för stålplatta