Innovation

Halsängs verkliga DNA är drivkraften för innovation. Innovationer av nya produkter men också de dagliga förbättringarna av våra nuvarande produkter. Detta är vad Halsängs också kommer att göra i framtiden.

Med den erfarenhet som Halsängs har fått och kunskapen från våra kunder, strävar vi att förbättra våra produkter varje dag. Ett av våra fokusområden är att utveckla ett mer grönt produktprogram.

Nya typer av material och beläggning gör detta möjligt. Förutom produkterna arbetar vi också med möjligheterna att sänka vårt logistiska fotavtryck också i framtiden.